Estudis: FONAMENTS TEÒRICS I FILOSÒFICS DE LA TERÀPIA OCUPACIONAL