Estudis: LA PLANIFICACIÓ DE LES NECESSITATS MATERIALS: ELS SISTEMES MRP.