Estudis: Deformacions de les bigues sotmeses a flexió.