Estudis: Avaluació d'impacte ambiental i correcció