Estudis: Unitat 1. Obres i instal·lacions amb canonades