Estudis: Unitat 2. Basses d'emmagatzemament i regulació