Academics: Arquitectures de memòria distribuïda: MPI