Estudis: ANÀLISI INTERNA DE L'EMPRESA VITIVINÍCOLA