Estudis: ANÀLISI EXTERNA DE L'EMPRESA VITIVINÍCOLA