Estudis: INSTRUMENTS D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI: TIPUS, TRAMITACIÓ I EFECTES