Estudis: Conceptes i objectius de la psicosociologia