Estudis: Origen, producció i composició dels residus urbans