Estudis: Instruments per al desenrotllament d'habilitats de terapèutiques i de comunicació: entrevista clínica