Estudis: Intervenció psicològica en emergències i cures crítiques