Estudis: Valoració i pauta d'actuació en les urgències mèdiques metabòliques i endocrinològiques en els serveis d'urgències hospitalàries