Estudis: SIGNIFICAT DE LES ESCALES DE GRAVETAT EN EL PACIENT CRÍTIC