Estudis: VALORACIÓ I PAUTA D'ACTUACIÓ EN L'STATUS ASMÀTIC