Estudis: INFECCIONS DEL PARÈNQUIMA PULMONAR I EL SEU MANEIG