Estudis: PAUTA D'ACTUACIÓ EN LA FALLADA HEPÀTICA FULMINANT PEDIÀTRIC