Estudis: Taller Up to date in Medicina d'Urgències en Pediatria. Febrer 2018. Facultat de Medicina. Coordinador professora Mercedes Juste Ruiz.