Estudis: Marque teòric de la Metodologia Quantitativa. Dissenys i fases de la recerca quantitativa