Estudis: Marque teòric de la Metodologia Qualitativa. Dissenys i fases de la recerca qualitativa