Estudis: TÈCNIQUES DE RECERCA SOCIAL L'OBSERVACIÓ PARTICIPANT I L'ENTREVISTA