Estudis: Grups focals com a tècnica de recerca: disseny i aplicabilitat