Estudis: ANNEX I. Exemple d'un protocol de recerca en Recerca qualitativa. Prof. Concha Carratalá.