Estudis: ANNEX II. Programes per a anàlisis de dades en la Metodologia Qualitativa i altres recursos d'interès.