Estudis: ANNEX III. Resum sobre la Metodologia de la recerca Qualitativa i una plantilla de lectura crítica sobre aquesta Metodologia, segons CASPe.