Estudis: TEMA 1 ASPECTES GENERALS DE LA FUNCIÓ DIRECTIVA. Coneixements, habilitats i eines per a la labor directiva.