Estudis: SESSIÓ 5. Detecció, prevenció i intervenció escolar