Estudis: Introducció als conceptes d¿Administració pública i dret Administratiu.