Estudis: Implementació de la programació didàctica en l'aula.