Estudis: ALTERNATIVES DE DESENVOLUPAMENT: FUSIONS I ADQUISICIONS