Estudis: ALTERNATIVES DE DESENVOLUPAMENT: LA COOPERACIÓ EMPRESARIAL