Estudis: El procés de cerca d'informació en la recerca mèdica. Sistema de recuperació de la informació