Estudis: La quarta gamma. Definició. Fisiologia i bioquímica de productes vegetals tallats.