Estudis: Microbiologia de productes vegetals frescos tallats.