Estudis: Cicles de refrigeració i bomba de calor. Psicrometría. Mescles reactives i combustió.