Estudis: De la diversitat dels imaginaris de la 'maldat' com a base *ideática del delicte.