Estudis: COMORBILIDAD ORGÀNICA EN LES ADDICCIONS A SUBSTÀNCIES.