Estudis: Neurorreceptors associats a canals iònics