Investigació: MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES