Investigació: PROBLEMÀTICA AMBIENTAL DELS INCENDIS FORESTALS