Investigació: PATOLOGIA MÈDIC-QUIRÚRGICA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR