Investigació: ESTRATÈGIES CREATIVES DELS PROJECTES ARTÍSTICS