Investigació: METODOLOGIA DE CREACIÓ I TREBALL EN EQUIP