Investigació: PRÀCTIQUES EXTERNES TUTELADES. HABILITATS I COMPETÈNCIES PROFESSIONALS.