Investigació: INVESTIGACIÓ APLICADA EN PROBLEMES DE LA INFANTESA I L'ADOLESCÈNCIA