Investigació: APROXIMACIÓ AL CURRÍCULUM DE LA LLENGUA ESTRANGERA