Investigació: MÈTODES ESTADÍSTICS AVANÇATS EN SALUT PÚBLICA