Investigació: RECOLECCIÓ I TÈCNIQUES AVANÇADES PER A CONSERVAR LA QUALITAT DE LA FRUITA EN POSTRECOLECCIÓ